Foix de Sarrià

En temps de Primo de Rivera, J. V. Foix se les va empescar per respectar l’obligació de retolar els establiments en castellà i alhora no fer-ho. Vull dir que en comptes d’anomenar pastisseria o pastelería el negoci dels seus pares a Sarrià va fer fer cartells que deien “Bomboneria selecta” (en majúscules, carregant-se els accents), “Pasta seca superior”, “Postres del país” o “Especiaria moderna”. I tots contents. Aquells temps han passat (?), però per economia de mitjans, perquè amb un sol nom puguis apel·lar tant als parlants catalans com als castellans, pot anar bé trobar mots que tinguin significat (el mateix o un altre) en les dues llengües. Nosaltres ens fem dir Contents Editors perquè tant en català com en anglès significa coses; coses complementàries, vàlides totes dues per al nostre propòsit.

Citem a continuació, i en ordre alfabètic, diversos mots que es poden llegir tant en català com en castellà (incloem els de Foix). N’hi ha molts més, però esperem que aquests us serveixin d’inspiració.

adaptada
adoptada
comparada
completa
crea
cursos
digital
empresa
etiqueta
explicar
formativa
gestor
gestiona
hospital
indicador
innovador/a
inundar
jugar
local
marca
mil
moderna
motor
obra
oferta
país
pasta
popular
portada
postres
potencial
principal
programa
pública
real
recursos
responsable
revista
seca
sector
selecta
simple
sistema
social
superior
tema
tercera
test
textos
total
uniforme
universal
virtual
visita

També se’n poden trobar en altres idiomes. En anglès tenim ample, calm, content, editor, vague…, en alemany, blau, parlament

Anuncis