police-to-serve-and-protect-stone-auto-car-coaster-1-as-seen-on-tv_11820_500

Volem afegir una idea més al nostre post “visió i missió”. Com dèiem allà, la reflexió sobre quin és el nostre objectiu com a empresa (visió) i sobre quins són els nostres talents, el nostre estil i el nostre compromís (missió) és, sobretot, important per a nosaltres mateixos: per saber on volem arribar i per no desviar-nos de la línia de treball que considerem idònia, que ens volem autoexigir. Però també afecta la nostra xarxa de relacions (en anglès, stakeholders), també anomenats a vegades grups d’interès o agents implicats. És a dir: treballadors, proveïdors, clients, socis, institucions amb qui tenim contacte, administracions i la comunitat de la qual formem part.

Per això recomanàvem que aquests principis quedessin reflectits en totes les nostres comunicacions, des del nom i lema de la companyia fins al web o al pla d’empresa. I potser de tota aquesta xarxa els més importants són els nostres treballadors, tot l’equip que constitueix l’empresa.

Al nostre entendre, un cas magnífic de com expressar sintèticament alhora la visió i la missió i de com fer-ho arribar tant als empleats com al públic és el de la policia nord-americana i altres cossos de seguretat, que duen pintada a les portes dels seus vehicles la frase “To serve and protect” (“servir i protegir”). No només ho pot llegir tothom que passa pel carrer, sinó sobretot i cada dia els mateixos policies, que tenen així un recordatori de com han d’actuar, de quina és la seva funció (que en facin cas o no ja és una altra història)…

Anuncis