Fa prop de quatre anys que vam crear Contents Editors, una microempresa de redacció publicitària i creació de continguts per a empreses i editorials. En aquest temps, hem tingut clients que ens han informat a la perfecció sobre les seves necessitats, i amb qui fins i tot hem analitzat i debatut conjuntament aquestes necessitats, i d’altres amb qui ens ha costat molt entendre’ns. En aquest cas, la culpa és principalment nostra, perquè els especialistes en comunicació som nosaltres. El cas és que amb el temps hem confeccionat una llista de tot el que s’hauria de discutir cada vegada que s’encarrega una feina.

De tota manera, segur que hi ha molts freelances que tenen altres fórmules o idees sobre qüestions a tractar en aquestes reunions. Ens agradaria molt que les compartissin amb nosaltres i amb la resta de lectors. Entre tots podríem fer un document estàndard, vàlid per a situacions molt diverses i que arribés a tenir una bona difusió. Aquest és el nostre punt de partida:

.

Informació a demanar al client

– En què consisteix la feina? Quines tasques estan incloses i quines no?

– Quina finalitat o propòsit té aquesta obra? Què volen aconseguir?

– A qui va dirigit?

– Quins models o referents tenen?

– Quan s’ha de lliurar? Hi haurà lliuraments parcials?

– Qui serà l’interlocutor? Quines altres persones treballaran en el projecte?

– Quin serà el procediment de treball i la relació dins de l’equip?

– Demanar els contactes i totes les dades necessàries per fer la feina.

– Amb quin programari i formats es treballarà (si és InDesign, per exemple, cal assegurar que tothom usa la mateixa versió).

– Disposen d’un llibre d’estil? Tenen un llenguatge específic, unes pautes establertes?

.

Informació a donar al client

– Explicar o mostrar la nostra experiència en aquest camp.

– Explicar els coneixements que tenim sobre la matèria.

– Explicar la nostra manera de treballar.

– Explicar com pensem enfocar aquest projecte.

.

Preu i terminis de pagament

Last but not least. Aquesta qüestió és fonamental i evitarà molts maldecaps a les dues parts. Tot el que no s’aclareixi abans de fer la feina serà molt difícil de solucionar de manera satisfactòria un cop feta. No sempre és factible, però signar un contracte és una asseguranca valuosíssima.

Anuncis