Tal com us vam prometre, heus aquí alguns termes informàtics. En el primer apunt sobre aquest tema, vocabulari informàtic #1, ja vam explicar les fonts que hem usat. Qualsevol proposta de correcció, ampliació o discussió serà benvinguda. Som-hi:

applet: miniaplicació, interfície gràfica
attachment: fitxer adjunt
backend: processador dorsal
backup: còpia de seguretat
batch: per lots
buffer: memòria intermèdia
cache: memòria cau
daemon: dimoni
demo: versió de demostració
file: fitxer (millor que arxiu)
frontend: processador d’accés, frontal, frontal web
hardware: maquinari
home: directori d’inici, pàgina inicial
host: amfitrió, equip
log: registre
login: inici de sessió, nom d’usuari
logout: final de sessió
multicast: transmissió a grups, adreces de multidestinació
open source: de font pública
pen drive: memòria USB, llapis de memòria
performance: rendiment
pipe: canonada
plain text: text net, text sense format
plugin: connector
prompt: indicador del sistema, sol·licitud
proxy: servidor intermediari
reliabilty: fiabilitat
root: arrel
router: encaminador
script: script, guió
software: programari, programa
stand-alone: autònom
string: cadena
suite: paquet ofimàtic
traffic: trànsit (i no pas tràfic)
unicast: adreça d’unidestinació
web: web (masculí: el lloc web; femení: la pàgina web, la seu web)
webmail: correu web
widget: giny
workgroup: grup de treball

Anuncis