Inaugurem una nova secció, La Norma: inspirats per una campanya de difusió del català que es va fer fa anys (qui tingui una certa edat la recordarà), volem donar orientacions per millorar l’ús de la llengua. La llengua catalana i potser també la castellana; ens interessa polir les dues, i el caràcter bilingüe de l’enunciat ens ho posa fàcil. Això no vol dir que nosaltres no fem faltes —en fem i moltes—, el que volem és polir la nostra expressió oral i escrita, i la de tothom que ho vulgui. Anem per la primera lliçó, doncs. Ja veureu que és molt senzill.

En català no usem molt en frases negatives o dubitatives. En aquests casos diem gaire. Per exemple, no diem:

Hi havia molta gent al concert?

sinó:

Hi havia gaire gent al concert?

Ni:

Avui no tinc moltes ganes de treballar.

sinó:

Avui no tinc gaires ganes de treballar.

En plural podem dir gaire o gaires.

Heu trobat la lliçó gaire difícil?

Anuncis