Aquests són alguns dels millors articles que hem trobat darrerement a la xarxa

Maneras de reír
Irene Cuervo (Centro Virtual Cervantes)

“…yo estaba en casa y chateaba con Silvia, que en ese momento vivía en Noruega. Hasta entonces, siempre que ella me contaba algo gracioso, yo me reía sola en la habitación y nadie más que yo se daba cuenta; ella, en cambio, se reía y escribía (era capaz de escribir) algo así como «jajaja», «JAJAJAJAJA», «jeje», «jiiijiji» y un largo catálogo de variantes mayúsculas y minúsculas, intercalando consonantes o vocales, poniendo y quitando sílabas: risas cortas o largas, serenas o explosivas, ingenuas o mordaces…”

“Bloc” o “Blog”?
Gabriel Bibiloni (Llengua Nacional)

“…perdem la possibilitat de distingir dues coses que, per molt que s’assemblin, són completament diferents, com és un bloc fet de fulls de paper i un blog d’internet. Aquest no és l’argument més poderós, però cal no menystenir-lo. No havíem quedat que una llengua de cultura ha de distingir conceptes i expressar amb precisió el major nombre possible de matisos?”

M.A.P.S.: The Four Pilars of Creative Job Fulfilment
Jason Theodor (99%)

“At your next interview (…) ask about the things that matter to you, because you are interviewing them as much as they are interviewing you.”

Algunas curiosidades del mundo de los SMS
Alvy (Cooking Ideas)

“Para escribir la palabra diez en SMS hay que pulsar las teclas diez veces.”

Maragall i la llengua
Josep Pla (Quadern de notes vistes)

“Fou el primer home del renaixement d’aquest país —deixant a part el cas de Verdaguer— que en asseure’s per escriure en català ho féu amb una naturalitat que contrasta amb l’afectació que en fer el mateix es constata en tots els autors del segle passat i en molts d’aquest.”

Anuncis